Liên đội trường THCS Trịnh Phong tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn" Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 ...