Thực hiện theo công văn số 863/SGDĐT-VP của Sở GD-ĐT Khánh Hòa, Trường THCS Trịnh Phong thông báo đến các bậc phụ huynh và học sinh toàn trường, ngày học sinh đi học lại sau thời ...